táborák

10.10. Tradiční táborák v dětském domově se uskuteční v dětském domově.