Programy

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Dejvicích

Kolektiv našich dobrovolníků tráví s obyvateli Domova pro seniory v Dejvicích některá odpoledne povídáním u občerstvení i muziky, promítáním, společenskými hrami.

Dětský domov Praha – Zbraslav :

Dětský domov Charlotty Masarykové je zdravotnické zařízení pro děti od 1 do 3 let věku (v ojedinělých případech až do 6ti let). Kapacita domova je 40 dětí. Zřizovatelem dětského domova je od 1. ledna 2003 Hlavní město Praha. Děti zdravé, nemocné, nalezené, ale i děti tělesně i duševně postižené zde nacházejí péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou a sociální. Dostávají se sem tehdy, jestliže se o ně vlastní rodiče nemohou, nechtějí nebo neumějí starat a v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. K umístění v domově dochází nejčastěji z rozhodnutí soudu, někdy i na vlastní žádost rodičů. Dětský domov pomáhá dítěti překlenout dobu, než se situace v rodině vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů, odcházejí pak děti do náhradní rodinné péče, do adopce či pěstounské péče. V krajním případě přechází dítě do dalšího dětského domova školského typu.
Ve spolupráci s dětským domovem Praha Zbraslav pořádáme různé aktivity pro děti. Organizujeme výlety do okolí, občasné návštěvy ZOO Chuchle, pravidelné táboráky, kreativní dílničky a další činnosti dle potřeb dětského domova.