Programy

Nový projekt pro samoživitele s dítětem s postižením od roku 2020

V roce 2020 se díky Covid situaci změnily možnosti našich letitých programů, protože jsme nemohli realizovat naše pravidelné návštěvy v dětském domově a domově pro seniory. Naopak se objevila nová potřeba podpořit samoživitele, kterým se snížily příjmy. Rozhodli jsme se podporovat samoživitele, kteří mají děti s postižením. Začali jsme jim v říjnu 2020 zasílat hmotnou pomoc v podobě kosmetických výrobků, které jsme získali od firmy Henkel ČR a od října 2021 jsme tuto pomoc rozšířili o finanční podporu v podobě Sodexo poukázek a naplňování dalších potřeb jako sbírky oděvů, které dobrovolníci třídí a následně zasílají.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Dejvicích

Kolektiv našich dobrovolníků tráví s obyvateli Domova pro seniory v Dejvicích některá odpoledne povídáním u občerstvení i muziky, promítáním, společenskými hrami.

Dětský domov Praha – Zbraslav :

Dětský domov Charlotty Masarykové je zdravotnické zařízení pro děti od 1 do 3 let věku (v ojedinělých případech až do 6ti let). Kapacita domova je 40 dětí. Zřizovatelem dětského domova je od 1. ledna 2003 Hlavní město Praha. Děti zdravé, nemocné, nalezené, ale i děti tělesně i duševně postižené zde nacházejí péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou a sociální. Dostávají se sem tehdy, jestliže se o ně vlastní rodiče nemohou, nechtějí nebo neumějí starat a v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. K umístění v domově dochází nejčastěji z rozhodnutí soudu, někdy i na vlastní žádost rodičů. Dětský domov pomáhá dítěti překlenout dobu, než se situace v rodině vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů, odcházejí pak děti do náhradní rodinné péče, do adopce či pěstounské péče. V krajním případě přechází dítě do dalšího dětského domova školského typu.
Ve spolupráci s dětským domovem Praha Zbraslav pořádáme různé aktivity pro děti. Organizujeme výlety do okolí, pravidelné táboráky, kreativní dílničky a další činnosti dle potřeb dětského domova. Cílem je tam pro děti být, věnovat se jim a dát jim pocítit, že jsou důležité.

Dětský domov Praha – Dolní Počernice

Tento dětský domov má 9 rodinných skupin a kapacitu 65 dětí (40 na zámku a 25 v bytech). Přes 70% dětí přichází po 10. roce. Na rodinné skupině žije 6 – 8 dětí a střídají se u nich 4 pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina si musí sama nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co nejvíce připomínat systém rodiny. S tímto dětským domovem jsme navázali spolupráci v roce 2019, kdy jsme v létě pořádali první HOPE tábor, kterého se zúčastnily i jejich děti.