O nás

Vítejte na stránkách české pobočky HOPE Worldwide. Jsme součástí organizace, která pomáhá nejvíce potřebným a zranitelným po celém světě. V Čechách působíme od roku 1997.

Co se týče stálých programů, podporujeme Dětský domov na Zbraslavi, Domov pro seniory v Dejvicích a nově od roku 2019 Dětský domov v Dolních Počernicích.

V minulých letech jsme spolupracovali s naší sesterskou organizací HOPE Worldwide Ukrajina při podpoře dětí nemocných rakovinou. Jako česká pobočka jsme se zapojili i do rozvojové pomoci – na jaře 2008 jsme vyslali dva učitele do himalájské vesničky Kargyak. Podpořili jsme tak projekt občanského sdružení Surya.

Několikrát jsme v letech 2011-2014 finančně podpořili CENTRUM pro podporu rodiny,Plzeňská 174, 15000 Praha 5, které zřizuje o.s. Cestou necestou, se sídlem: Náplavní 2013/1, 150 00 Praha 5, IČO: 22895299.

Organizujeme také finanční sbírky určené pro konkrétní krátkodobou pomoc související s přírodními katastrofami nebo těžkými životními podmínkami.

Naši dobrovolníci získali granty na podporu dětských projektů v ČR v roce 2009 Alena Lenzová z HOPE se stala „Dobrovolníkem roku 2009“ , 2010 Projekt Duhová bublina pro Farní charitu Prachatice, 2014 pořízeno 102 knih z Henkel finančního daru ve výši 1.000EUR pro Výchovný ústav pro děti a mládež v Pšově a v roce 2018 další hmotný dar od firmy Henkel ČR v podobě 1530ks hygienických výrobků, které byly následně rozdány lidem bez domova na 3.Pikniku pro lidi bez domova.V roce 2020 jsme dostali od firmy Henkel ČR finanční dar ve výši 9600EUR, za který jsme dokoupili vybavení v podobě pomůcek pro zkvalitnění dětské psychoterapie a psychodiagnostiky, a navíc podporu v podobě 1260ks kosmetických produktů, které byly rozdány bezdomovcům a samoživite-lům/-lkám.

Naším cílem je pomáhat potřebným, ale také podporovat dobrovolnickou činnost. Charita HOPE v současné době sdružuje asi 20 dobrovolníků, kteří se pravidelně aktivně zapojují do našich programů.[/p

V roce 2017 došlo ke změně názvu z HOPE Worldwide na Charita HOPE z.s..

Členové :

Petra Halbichová – předsedkyně a organizátorka akcí v dětském domově a dalších nových projektů
Lenka Zelinková – členka a organizátorka akcí v domově důchodců                  Iveta Hrčková – členka a klinická psycholožka a psychoterapeutka, která pomáhá také dětem z dětských domovů
Danica Babicová – členka a pokladní