Spolupráce s Farní charitou Prachatice v rámci projektu Duhová bublina

Spolupráce s Farní charitou Prachatice v rámci projektu Duhová bublina, kdy bylo 300 balíčků hygienické pomoci od firmy Henkel s.r.o. ČR předáno k distribuci do rodin v hmotné nouzi. Této pomoci se dostalo ženám z Charitativního domova sv. Dominika Salvia pro matky s dětmi a také bylo distribuováno do více než 60 rodin v Prachatické oblasti přes terénní program Most naděje. Závěrem roku došlo k setkání Petry Halbichové, členky Hope WW a zároveň zaměstnankyní Henkel ČR, s ředitelkou Farní charity v Prachaticích spojené se seznámením se s dočasnými obyvatelkami Charitativního domova a jejich dětmi.