Spolupráce s Farní charitou Prachatice v rámci projektu Duhová bublina

Spolupráce s Farní charitou Prachatice v rámci projektu Duhová bublina, kdy bylo 300 balíčků hygienické pomoci od firmy Henkel s.r.o. ČR předáno k distribuci do rodin v hmotné nouzi. Této pomoci se dostalo ženám z Charitativního domova sv. Dominika Salvia pro matky s dětmi a také bylo distribuováno do více než 60 rodin v Prachatické…

Číst více

Olympiáda v Dětském domově

V neděli 14. 6. jsme uspořádali v Dětském domově na Zbraslavi „Olympiádu“. Děti skákaly v pytlích, přes gumu, lovily ryby, házely kroužky nebo balancovaly ping-pongové míčky na lžíci. Zábavu a soutěže zpříjemnily také drobné sladké odměny. Největší radost měly ale děti ze samotné přítomnosti dobrovolníků, z možnosti hrát si, povídat, obejmout, jezdit „na koni“.  

Číst více

Dobrovolníci Hope vypomáhají ve Sluneční škole v Kargyaku

Program Kargyak : Kargyak je odlehlá vesnice v indické části Himaláje, nachází se v nadmořské výšce 4200m. V roce 2006 se do vesnice vydala skupina českých dobrovolníků, kteří po pečlivém výběru a zvažování vybrali tuto vesnici jako místo, kde by mohli pomoci a přinést dětem i dospělým vzdělání, jelikož v této oblasti vzdělávání reálně nefunguje….

Číst více