Šití roušek pro seniory

24.3.-9.4.2020 ušito celkem 155ks roušek a odesláno dvěma organizacím Život90 (75ks) a ÚVN (80ks) – ušila jedna žena, která nemohla v první vlně Covid pracovat díky omezením služeb.