Podzimní táboráček roku 2018 v DěDo Zbraslav

20.10.2018 Děti si na tradičním táboráčku opekly buřtíky a pak jsme si všichni spolu hráli na jejich zahradě. Hojně pomáhaly i děti našich dobrovolníků. Všem moc děkujeme.