Podzimní táboráček roku 2019 v DěDo Zbraslav

12.10.2019 Děti si na tradičním táboráčku opekly buřtíky a pak jsme si všichni spolu hráli na jejich zahradě. Hojně pomáhaly i děti našich dobrovolníků. Všem moc děkujeme.